Thành phần hóa học mác thép xây dựng

Bảng thành phần hóa học mác thép xây dựng này áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm thép được sản xuất theo tiêu chuẩn ở trên.

Thành Phần Hóa Học Mác Thép Xây Dựng

Nếu các bạn có nhu cầu mua các loại thép tấm, thép hình U-I-V-H, các loại thép ống đúc, ống hàn xin vui lòng liên hệ với Thép Hùng Phát để được cung cấp.

Thành Phần Hóa Học Mác Thép Xây Dựng

Steel bars for concrete reinforcement

Tiêu chuẩn
Standard
Mác thép
Grade
Thành phần hóa học
Chemical Composition
CSiMnP (max)S (max)

TCVN
1651 – 85
(1765 – 85 )

CT330.06 – 0.120.12 – 0.300.25 – 0.500.040.045

CT34

0.09 – 0.15

0.12 – 0.30

0.25 – 0.50

0.04

0.045

CT38

0.14 – 0.22

0.12 – 0.30

0.40 – 0.65

0.04

0.045

CT42

0.18 – 0.27

0.12 – 0.30

 0.40 – 0.70

0.04

0.045

CT51

0.28 – 0.37

0.15 – 0.35

0.50 – 0.80

0.04

0.045

TCVN
3104 – 79

25Mn2Si

0.20 – 0.29

0.60 – 0.90

1.20 – 1.60

0.04

0.045

35MnSi

0.30 – 0.37

0.60 – 0.80

0.80 – 1.20

0.04

0.045

JIS G3505
2004

SWRW10

0.13 max

0.30 max

0.06 max

0.04

0.04

SWRW12

0.15 max

0.30 max

0.065 max

0.04

0.04

JIS G3112

SD 295A

   

0.05

0.05

SD 345

0.27 max

0.55 max

1.60 max

0.04

0.04

SD 390

0.29 max

0.55 max

1.80 max

0.04

0.04

SD 490

0.32max

0.55max

1.80max

0.040

0.040

ASTM A615
/A615M – 94

Gr 40

0.21 max

0.40 max

1.35 max

0.04

0.05

Gr 60

0.30 max

0.50 max

1.50 max

0.04

0.05

BS 4449

Gr 250

0.25 max

0.50 max

1.50 max

0.06

0.06

Gr 460

0.25 max

0.50 max

1.50 max

0.05

0.05

ΓOCT
5780 – 82

25Γ2C

0.20 – 0.29

0.60 -0.90

1.20 – 1.60

0.04

0.045

35ΓC

0.30 – 0.37

0.60 – 0.80

0.80 – 1.20

0.04

0.045

ΓOCT
380 – 71

CT2

0.09 – 0.15

0.12 – 0.30

0.25 – 0.05

0.045

0.045

CT3

0.14 – 0.22

0.12 – 0.30

0.40 – 0.60

0.045

0.045

CT4

0.18 – 0.27

0.12 – 0.30

0.40 – 0.70

0.045

0.045

CT5

0.29 – 0.37

0.15 – 0.35

0.50 – 0.80

0.045

0.045

Rolled steel for general structure

TCVN
1765 – 85
(1765 – 85 )

CT33

0.06 – 0.12

0.12 – 0.30

0.25 – 0.50

0.04

0.045

CT34

0.09 – 0.15

0.12 – 0.30

0.25 – 0.50

0.04

0.045

CT38

0.14 – 0.22

0.12 – 0.30

0.40 – 0.65

0.04

0.045

CT42

0.18 – 0.27

0.12 – 0.30

 0.40 – 0.70

0.04

0.045

CT51

0.28 – 0.37

0.15 – 0.35

0.50 – 0.80

0.04

0.045

JIS 3101
1995

SS 330

   

0.05

0.05

SS 400

0.20 max

0.55 max

1.60 max

0.05

0.05

SS 490

   

0.05

0.05

SS 540

0.30 max

 

1.60 max

0.04

0.04

JIS G3106
1995

SM400 A

0.23 max

2.5xC min

0.035

0.035

SM400 B

0.20 max

0.35

0.60-1.40

0.035

0.035

SM490 A

0.20 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

SM490 B

0.18 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

SM490 YA

0.20 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

SM490 YB

0.20 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

ΓOCT
380 – 71

CT2

0.09 – 0.15

0.12 – 0.30

0.25 – 0.50

0.045

0.045

CT3

0.14 – 0.22

0.12 – 0.30

0.40 – 0.60

0.045

0.045

CT4

0.18 – 0.27

0.12 – 0.30

0.40 – 0.70

0.045

0.045

CT5

0.29 – 0.37

0.15 – 0.35

0.50 – 0.80

0.045

0.045

ASTM 1997

A36

0.26 max

0.40 max

1.60 max

0.04

0.05

A572 Gr42

0.21 max

0.40 max

1.35 max

0.04

0.05

A572 Gr50

0.23 max

0.40 max

1.35 max

0.04

0.05

BS 4360
1986

40B

0.20max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

40C

0.18max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

43A

0.25max

0.50max

1.6max

0.050

0.050

43B

0.21max

0.50max

1.5max

0.050

0.050

43C

0.18max

0.50max

1.5max

0.050

0.050

50A

0.23max

0.50max

1.6max

0.050

0.050

50B

0.20max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

50C

0.20max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

DIN 17100

RST37-2

0.17max

0.050

0.050

ST44-2

0.21max

0.050

0.050

GB700 – 88

 Q235A 

0.14 – 0.22

0.30 max

0.30 -0.65

0.045

0.05

 Q235B 

0.12 – 0.20

0.30 max

0.30 -0.70

0.045

0.045

 Q235C 

0.18 max

0.30 max

0.35 -0.80

0.04

0.04

 Q235D 

0.17 max

0.30 max

0.35 -0.80

0.035

0.035

GB/T1591 – 94

 Q345 

0.20 max

0.55 max

1.00 -1.60

0.045

0.045

SHEET PILES

Tiêu chuẩn
Standard  

Mác thép
Grade

Thành phần hóa học
Chemical Composition

C

Si

Mn

P (max)

S (max)

JIS A5528
1998

SY 295

0.22 max

0.50 max

1.60 max

0.04

0.04

SY 390

0.22 max

0.50 max

1.60 max

0.04

0.04

Bảng thanh phan hoa hoc mac thep xay dung này áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm thép được sản xuất theo tiêu chuẩn ở trên.

Nếu các bạn có nhu cầu mua các loại thép tấm, thép hình U-I-V-H, các loại thép ống đúc, ống hàn xin vui lòng liên hệ với Thép Hùng Phát để được cung cấp.